مەقالەکان

یوسف -علیه السلام- سودی له یانزه برا نەبینی

بەڵام موسا -علیه السلام- سودی له تەنیا براكەی خۆی (هارون) بینی.

بۆیه هەمیشه به بەشی خوا -جل جلاله- ڕازی ببه.